Rejestracja

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie opłaty w wysokości: 390 zł netto. Cena udziału w konferencji obejmuje również warsztaty: Raportowanie społeczne: po co i dla kogo pisać?

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą konferencji.

W wypadku rezygnacji z udziału w konferencji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty jeśli dokona zgłoszenia (futurama@futurama.ci) na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą konferencji. W wypadku zgłoszenia rezygnacji w późniejszym terminie opłata nie będzie zwracana.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, działania tzw. siły wyższej – do odwołania lub przełożenia daty konferencji.

Konferencja ma charakter non profit. Ewentualna nadwyżka w budżecie konferencji zostanie przekazana w równych częściach na cele statutowe Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacji Będę Kim Zechcę.Formularz rejestracji

+ Dodaj uczestnika

Koszt biletów: 390 zł netto
Dalej