Konferencja dla kadry menedżerskiej banków, towarzystw ubezpieczeniowych, pośredników finansowych oraz domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych.

Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?

Prof. Dominika Maison zaprasza na NieNieOdpowiedzialnych from nienieodpowiedzialni on Vimeo.

Jacek Santorski from nienieodpowiedzialni on Vimeo.

w ramach XIV Konferencji Prakseologiczno–Etycznej

30 października 2014 r., Kino Iluzjon, Warszawa

Tematy wystąpień i debat:

  • - Lider: a kto to taki?
  • - Wyzwania współczesnych liderów.
  • - Służba czy biznes? Rola instytucji finansowych w gospodarce (wyniki badania).
  • - Czy sektor usług finansowych buduje kapitał społeczny?
  • - Wartości czy wskaźniki - czego brakuje nowoczesnym biznesom?
  • - Raportowanie społeczne: po co i dla kogo pisać?

oraz

ogłoszenie wyników konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na zmiany społeczne, demograficzne i wynikającego z tego wyzwania biznesowe, które prowadzić muszą do przewartościowania dotychczasowych zachowań rynkowych. W trakcie konferencji chcemy poruszyć takie zagadnienia jak: rola lidera w organizacji i jego wpływ na kształtowanie odpowiedzialnych postaw czy wpływ instytucji finansowych na budowę kapitału społecznego. Pragniemy również zaprezentować wyniki badania, dzięki którym chcielibyśmy się dowiedzieć jak konsumenci postrzegają rolę i wartości instytucji finansowych.

Liczymy na otwartą, szczerą dyskusję o biznesie, etyce i zrównoważonym rozwoju.